Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2020 do December 2020

∑ 1,97 %