Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 2,14 %