Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2020 do Marec 2021

∑ 2,46 %