Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 2,64 %