Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 3,1 %