Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 3,25 %