Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2021 do December 2021

∑ 3,45 %