Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 3,63 %