Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 3,71 %