Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 3,76 %