Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 3,92 %