Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 3,85 %