Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 3,64 %