Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 5,24 %