Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2023 do September 2023

∑ 5,46 %