Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 5,43 %