Vývoj preferencií SOLIDARITA-Hnutie pracujúcej chudoby

Vývoj preferencií SOLIDARITA-Hnutie pracujúcej chudoby podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,3 %