Vývoj preferencií SPOLU

Vývoj preferencií SPOLU podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2020 do Marec 2021

∑ 1,09 %