Vývoj preferencií SPOLU

Vývoj preferencií SPOLU podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 1,04 %