Vývoj preferencií SRDCE vlastenci a dôchodcovia

Vývoj preferencií SRDCE vlastenci a dôchodcovia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2023 do September 2023

∑ 0,2 %