Vývoj preferencií STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Vývoj preferencií STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,52 %