Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do August 2019

∑ 10,48 %