Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 9,73 %