Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2019 do September 2019

∑ 7,9 %