Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 7,02 %