Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2019 do November 2019

∑ 6,66 %