Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 6,33 %