Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 5,9 %