Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Apríl 2020

∑ 6,37 %