Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Máj 2020

∑ 6,73 %