Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 7,07 %