Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do September 2020

∑ 7,43 %