Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2020 do December 2020

∑ 11,12 %