Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 12,28 %