Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2020 do Marec 2021

∑ 12,99 %