Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Október 2020 do Apríl 2021

∑ 13,1 %