Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 13,38 %