Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 12,86 %