Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 13,28 %