Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2021 do December 2021

∑ 13,28 %