Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 12,85 %