Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 12,73 %