Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 12,66 %