Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 12,86 %