Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2022 do November 2022

∑ 11,84 %