Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 10,28 %