Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 8,78 %