Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 7,77 %