Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 6,53 %