Vývoj preferencií SaS

Vývoj preferencií SaS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2023 do September 2023

∑ 6,37 %